Síť odborníků

O nás

V ČR existuje aktuálně multidisciplinární a multicentrická síť odborníků zabývající se komplexním řešením případů náhlé srdeční smrti.

Pilotní projekt „Diagnostika příčin náhlé srdeční smrti u lidí ve věku 0-35 let pomocí molekulárně-genetických metod (reg. č. NV18-02-00237–2021)“ odstartoval v r. 2016. Cílem bylo v ČR analyzovat příčiny náhlé srdeční smrti u mladých, propojit odborníky důležitých profesí, otestovat připravenost příbuzných pro tento typ diagnostiky a zjistit dědičné příčiny náhlé srdeční smrti u reprezentativního souboru případů. Pozůstalým v riziku dědičného onemocnění chceme poskytnout odpovídající, individualizovanou péči.

V současné době pokračuje výše uvedený projekt ve formě ustanovujících se a nadále se rozvíjejících regionálních multidisciplinárních týmů, které identifikují případy náhlé srdeční smrti, zajišťují kardiogenetické vyšetření u zemřelých i prvostupňových příbuzných a následnou kardiologickou péči o ty, kteří jsou v riziku závažných komplikací dědičného onemocnění.

Principy vyšetřování

náhlé srdeční smrti

Ústavy soudního lékařství

Kardiologie

Genetika

Pediatrická péče

1., 2., 3. LF UK a ÚVN Praha

IKEM

ÚBLG FN Motol – molekulárně genetická laboratoř a klinicko-genetické poradenství

Klinika Pediatrie FN KV Praha

FN Olomouc

Dětské kardiocentrum FN Motol

KEM (klinický genetik / kardiogenetik)

Ambulance pro rizikové děti a SIDS, Thomayerova nemocnice Praha

FN Hradec Králové

FN Olomouc

FN Olomouc (klinický genetik / kardiogenetik)

FN Ostrava

FN Ostrava – Oddělení klinické genetiky

Plzeň

FN Plzeň

Liberec

České Budějovice

Kam dál?