co si představit pod pojmem

Náhlá srdeční smrt

Náhlá smrt je definována jako neočekávané úmrtí z přirozených příčin, které nastává do jedné hodiny od začátku příznaků u doposud zdravého jedince, případně u jedince, jehož onemocnění nebylo natolik závažné, aby se očekávalo jeho úmrtí. Náhlé úmrtí je ve většině případů způsobeno onemocněním srdce a označováno jako náhlá srdeční smrt.

Máte podezření na možnost výskytu dědičného kardiovaskulárního onemocnění v rodině?

Zjistěte zda došlo ve Vaší rodině k náhlému úmrtí na podkladě vrozených kardiovaskulárních onemocnění a informujte se o možnostech zajištění prevence.

Ve věkové skupině <50 let průměrná incidence náhlé srdeční smrti osciluje pouze kolem 0,01:1000/rok. Příčinou náhlého úmrtí v této věkové skupině jsou především dědičná kardiovaskulární onemocnění včetně dědičného onemocnění tuků (familiární hypercholesterolemie). V případě dědičných kardiovaskulárních onemocnění se jedná především o kardiomyopatie (vrozené onemocnění srdečního svalu), arytmické syndromy (vrozené poruchy převodu srdečního rytmu) a dědičné aortopatie (vrozená onemocnění pojivové tkáně vedoucí k oslabení stěny velkých tepen).

Vzhledem ke skutečnosti, že predispozice pro většinu dědičných kardiovaskulárních onemocnění se dědí s pravděpodobností 50 % bez závislosti na pohlaví, existuje významné riziko rozvoje identického onemocnění s rizikem srdeční zástavy u prvostupňových příbuzných.

Cílem webových stránek je informovat odborníky a rodinné příslušníky s cílem zajištění prevence dalšího náhlého úmrtí v rodině.

Poslechněte si podcast o dědičných srdečních onemocněních a náhlé srdeční smrti

Kam dál?